Szukaj na tym blogu

niedziela, 25 lutego 2018

Dzierżawa domeny - krok po kroku

leasing domeny umowa leasingowa na wynajem


Umowa dzierżawy domeny może zostać zawarta na z góry określony okres czasu, bądź być bezterminowa.

W pierwszym przypadku istotnymi czynnikami są :
  • okres trwania umowy
  • kwota ewentualnej opłaty wstępnej
  • wysokość raty leasingowej
  • warunki ewentualnego przejścia domeny w posiadanie leasingobiorcy ( automatyczne przejście, zakup domeny po określonej cenie bądź czy domena wraca do leasingodawcy )
Przy umowie zawieranej na czas nieokreślony do ustalenia jest :
  • okres wypowiedzenia umowy
  • informacja, której stronie lub stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy
  • kwota opłata wstępnej
  • wysokość raty leasingowej
  • w tym przypadku nie ma opcji przejścia domeny w posiadanie leasingobiorcy
Dzierżawca domeny po wpłaceniu opłaty wstępnej i pierwszej raty otrzymuje możliwość modyfikacji serwerów DNS na czas trwania umowy leasingowej pod warunkiem terminowego opłacania kolejnych rat leasingowych.

Dzierżawcy przysługuje również prawo pierwokupu domeny po upływie umowy leasingowej zawartej na czas określony po cenie ustalonej w umowie.

Alternatywą do umowy leasingowej domeny jest jej zakup za określoną kwotę. Istnieje możliwość negocjacji cenowych przy zakupie więcej niż jednej domeny.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i kontaktu poprzez formularz.


Dodatkowe informacje na temat leasingu domen internetowych znajdziesz tutaj.

Brak komentarzy: